Vorige voorstellingen

 
  
          VORIGE VOORSTELLINGEN
  
 2017

 "Tarwe op de Autoweg"
  
 In juni 2017 werd de eerste productie opgevoerd, 
 “Tarwe op de autoweg “ met 2 acteurs en 1 actrice.
  
 Het thema handelde over bedrijfsopvolging en geestelijke
 wreedheid, de relatie tussen een vader, zoon en schoondochter. 
 De manier van bedrijfsopvolging is hierin het strijdpunt.
  
 Spelersgroep: Marjan Terhaar, Ton Frissen en Marcel Herfs. 
 Regie : Marlies Harings-Damoiseaux
 Auteur: Felix Mitterer.
 
  
 “Tarwe op de autoweg”” werd opgevoerd in CC.De Egger (België)
 en op locatie gespeeld als openluchtvoorstelling in de 
 Kasteeltuin Oud-Valkenburg en hoog in de watertoren van 
 Schimmert tijdens Open Monumentendagen.
 Vervolgens een tour langs kleinere theaters in Limburg 
 o.a. Venlo,Roermond, Sittard, Geleen, Schimmert, Moorveld 
 en Valkenburg. 
 De bezoekers waren lovend en onder de indruk. 
 De algemene reactie was dat het thema tot nadenken stemt.
  
 
  
   
Enkele foto’s gemaakt in CC.de Egger (Diest-B), Watertoren Schimmert en de Kasteeltuin Oud-Valkenburg

 
 

 2018
  
 “De meiden”
  

  “De meiden” van Jean Genet , werd in 2018 opgevoerd.
  
 Het verhaal:
  
 Een toneelvoorstelling over macht, haat ,nijd en afgunst. 
 Het stuk werd gekozen om te laten zien wat het betekent 
 als mensen onderdrukt worden door machthebbers,
 een thema van alle tijden .

 De Meiden vertelt het verhaal van de twee zussen, 
 Solange en Claire. Zij werken al meer dan 10 jaar   
 als dienstmeid bij een zeer rijke mevrouw.Tijdens haar 
 afwezigheid voeren ze samen “rollenspel” op, 
 waarin ze om de beurt hun Mevrouw spelen. 
 Tijdens dit “rollenspel” lopen fantasie en werkelijkheid 
 door elkaar. 
  Krijgen ze eindelijk hun waardigheid en vrijheid terug?

 De voorstelling werd tweemaal gespeeld in Hasselt(B) en
 vervolgens in Geleen, Sittard en Maastricht.

 De reacties van het publiek waren hartverwarmend en 
 de recensie in de krant sprak van 
 “Grensverleggend toneel”
  
 CAST:       YVETTE VAN DEN ESSEN, REZIE VRANCKEN,
          INGER VAN ELDIK
 REGIE:      MARLIES HARINGS-DAMOISEAUX
 REGIEASSISTENTE: MARIJ PERRY
 VERTALING:    PAUL BEERS 
Voorbericht in dagblad “De Limburger”
Recensie in “De Limburger”

Foto’s gemaakt in theater “de Eenhoorn” in Hasselt(B) eigen foto’s

en in de krant (fotograaf Peter Schols)

 
 
 
 2020
  
 “ Schrijf me in het zand”
  
 In 2020 werd de 3e productie uitgevoerd.
  
 “ Schrijf me in het zand”, een familiedrama van de schrijfster 
 Inez van Dullemen.
  Het thema handelt over incest. Dit stuk werd gekozen om 
 duidelijk te maken wat het betekent voor zowel 
 't slachtoffer ,de moeder en ook voor zus(sen) /broer(s).
 Het streven was om het onderwerp uit ’t verdomhoekje 
 te halen Zie ook het interview van Karin Bloemen bij 
 het uitkomen van haar boek “Mijn ware verhaal”.
 In een mailcontact wenste zij ons veel succes.
 Ook met Griet op de Beeck is een mailcontact geweest 
 en zij wenste ons ook veel succes. 
 Een eerbetoon voor de slachtoffers is zeker op 
 haar plaats.
 Het thema komt voor in alle lagen van de bevolking.
 Bij de voorbereiding is zeer zorgvuldig gewerkt met de
 teksten. Hierbij is ook een gesprek gevoerd met een
 slachtoffer.De Hogeschool Zuyd heeft medewerking verleend
 om via de facebook-pagina voor studenten van aan het thema 
 gerelateerde opleidingen aandacht te geven aan 
 de voorstelling.
 
 De voorstelling werd uitgevoerd in Geleen, Venlo, 
 Maastricht,Landgraaf, Heerlen en Sittard.
 Helaas moest de laatste geplande voorstelling in Maastricht  
 vanwege Covid-19 afgelast worden. 

 De voorstelling werd door onze bezoekers hoog 
 gewaardeerd en de reacties waren dan ook
 hartverwarmend ondanks het moeilijke thema.
 
  
 SPELERSGROEP :     INGER VAN ELDIK, SHARON HEGT,
            ARMAND HARINGS, TIRZA DEBETZ, 
            MARIJ PERRY EN DEAN CÖRVERS. 
 
 REGIE :        MARLIES HARINGS-DAMOISEAUX
 REGIE-ASSISTENTE :   MARIJ PERRY
 AUTEUR :        INEZ VAN DULLEMEN

Wat verder over het stuk?

Flyer, krantenberichten en recensies

Foto’s zijn gemaakt tijdens presentatie In het Pesthuys Maastricht

(Parcours 2019) en in theater Karroessel Geleen en

Theater de Garage in Venlo.

AFFICHE
FLYER
VOORBERICHT IN DAGBLAD “DE LIMBURGER”
RECENSIE DAGBLAD DE LIMBURGER

Regisseuse in gesprek met presentator voorafgaande aan de presentatie in ’t Pesthuys Maastricht. Parcours 2019.

Met steun van deze instellingen werd het 
voor ons mogelijk de voorstellingen te maken. 
We zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen.
 
 
           FSI – FONDS SOCIALE INSTELLINGEN