Even voorstellen..

Waarom dit nieuwe initiatief?

Vaak zijn er amateurs die toneel willen spelen, maar niet of niet meer gebonden willen of kunnen zijn aan een vereniging.

Ook spelers/speelsters die vanwege de keuzes in de eigen vereniging geen mogelijkheid krijgen ànder toneel te spelen kunnen meedoen in dit initiatief.

De Initiatiefneemster Marlies Harings Damoiseaux voert de

leiding en de regie. Ze heeft tijdens haar vele jaren als speelster

ontdekt dat er behoefte is om, in plaats van amusement ,ook

toneel te brengen met maatschappelijke thema’s die mensen raken

of bezig houden.

Marlies Harings-Damoiseaux

f
©Peter Schols

Er zijn inmiddels vele belangstellende actrices en acteurs die willen

deelnemen. Hierbij wordt, zoveel als mogelijk is, rekening

gehouden met persoonlijke wensen zoals programma,

repetitiemogelijkheden (middag/avond), locaties , voornamelijk in

Zuid-Limburg. De samenstelling van de groep is dan ook steeds

wisselend. Lid zijn is uitsluitend voor de duur van de productie.

De nieuwe vereniging onder de naam

DAMES & HEREN Een ànder theatergezelschap bestaat sinds

medio 2017 en is lid van het LFA en ingeschreven in de Kamer van

Koophandel. De bedoeling is dat de voorstellingen in Limburg

plaatsvinden en niet gebonden zijn aan een vaste standplaats.

Wij ontvingen van het Toneelhuis LFA i.s.m. Provincie Limburg

een startsubsidie (2017) en een projectsubsidie (2018) .

Voor de voorstelling in 2020 hebben wij giften ontvangen

van het Fonds Sociale Instellingen (FSI) en het Prins Bernhard

Cultuurfonds Limburg.

Van het Elisabeth Strouven Fonds hebben we een bijdrage ontvangen voor onze nieuwe productie in 2021.

Sinds 2022 ontvangen wij een subsidie van de Gemeente Beekdaelen.